Про словник-довідник

Н. Є. ЛОЗОВА, В. Б. ФРИДРАК

ДЗВОНА чи ДЗВОНУ?

або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку

Словник-довідник

Київ: «Наукова думка», 2007

Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка загальних та власних назв.

До реєстру включена активна загальномовна лексика, широко залучені терміни різних сфер та найуживаніші неологізми, закінчення яких не завжди легко визначити.

Як нормативний довідковий посібник словник розрахований на широке коло користувачів — учнів і вчителів, студентів і викладачів, службовців і ділових людей, журналістів і письменників та ін.

Науково-видавничий відділ філології, художньої літератури та словників

Редактор Н. М. Максименко

ISBN 978-966-00-0637-9

© Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак, 2007

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License