Ґ

ґаволов, -а
ґалаґан, -а
ґандж, -у
ґанок, -нку
ґаночок, -чка
ґатунок, -нку
ґвалт, -у
ґвалтівник, -а
ґедз, -а
ґедзик, -а
ґедзь, -я
ґелґіт, -ґоту
ґелґотун, -а
ґерґіт, -ґоту
ґердан, -а
ґерданець, -нця
ґерданик, -а
ґешефт, -у
ґлей, -ю (загуслий сік)
ґніт, ґнота (шнур)
ґнотик, -а
ґоґель-моґель, -ю
ґоґоль-моґоль, -ю
ґонт, -у
ґонтар, -я
ґрунт, -у
ґрунтець, -я
ґрунтівник, -а.
ґрунтознавець, -вця
ґрунтомір, -а
ґрунтонос, -а
ґрунтувальник, -а
ґудз, -а
ґудзик, -а
ґудзичок, -чка
ґудзь, -я
ґуральник, -а

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License