О

оазис, -у
обабок, -бка
обапіл, -пола
обаполок, -лка
оббивальник, -а
оббивач, -а
оббризкувач, -а
оббріхувач, -а
обвал, -у
обвинувач, -а
обвід, обводу
обвіз, -возу
обвіс, -у
обгін, -гону
обеліск, -а
оберемок, -мка
оберемочок, -чка
оберт, -у
об’єднальник, -а
об’єднувач, -а
об’єкт, -а
об’єктив, -а
об’єктивізм, -у
об’єктивіст, -а
об’єм, -у
обжин, -у
обиватель, -я
обіг, -у
обігрів, -у
обігрівач, -а
обід, обода (колеса)
обід, -у (споживання їжі; їжа; пора)
обідець, -дця (від обід)
обідець, -дця (від обід)
обідок, -дка
обідочок, -чка
обідранець, -нця
обіжник, -а
обірванець, -нця
обіцяльник, -а
об’їждчик, -а
об’їзд, -у
обкат, -у
обкатник, -а
обкіс, -косу
обклеювач, -а
обком, -у
облавок, -вка
обладунок, -нку
обламок, -мка
обласник, -а
облесник, -а
обліг, -логу
обліжок, -жка
облік, -у
обліковець, -вця
обліт, -льоту
облов, -у
обложенець, -нця
обложник, -а
облом, -у
обломок, -мка
облудник, -а
обман, -у
обманник, -а
обманщик, -а
обмежник, -а
обмежувач, -а
обмет, -у
обміжок, -жка
обмін, -у
обмір, -у
обмірник, -а
обмірок, -рка
обмовник, -а
обмолот, -у
обмотник, -а
обніжок, -жка
обновник, -а
обносок, -ска
обов’язок, -зку
обожнювач, -а
обоз, -у
обозник, -а
оборіг, -рогу
оборонець, -нця
оборонник, -а
оборот, -у
обпильник, -а
обпилювач, -а
обплітальник, -а
обприскувач, -а
обр, -а
образ, -а (ікона) і -у (зовнішній вигляд; художній засіб; тип)
образник, -а
образок, -зка
образочок, -чка
обрамок, -мка
обранець, -нця
обрахунок, -нку
обрив, -у
обривок, -вка
обрис, -у
обріз, -а (укорочена гвинтівка) і -у (ребро, край)
обрізок, -зка
обрізувач, -а
обрій, -ю
обрік, -року
обробіток, -тку
оброблювач, -а
обробник, -а
оброк, -у
оброчник, -а
обруб, -у
обрубник, -а
обрубок, -бка
обрубувач, -а
обрус, -а
обруч, -а
обручик, -а
обряд, -у
обсерватор, -а
обсидіан, -у
обсів, -у
обскурант, -а
обскурантизм, -у
обслідувач, -а
обсмол, -у
обстріл, -у
обструктор, -а
обструкціонізм, -у
обструкціоніст, -а
обсяг, -у
обтиральник, -а
обтирач, -а
обтиск, -у
обтискач, -а
обтічник, -а
обтюратор, -а
обух, -а
обушок, -ушка
обхват, -у
обхід, -ходу
обхідник, -а
обчислювальник, -а
обчислювач, -а
обшарпанець, -нця
обшивальник, -а
обшир, -у
обшлаг, -а
обшук, -у
общинник, -а
об’явник, -а
овал, -у
овес, вівса
овесець, вівсеця
овечник, -а
овід, овода
овоч, -у
овочівник, -а
огарок, -рка
огірочок, -чка
огидник, -а
огир, -а
огірок, -рка
огірочник, -а
огірочок, -чка
огляд, -у
оглядальник, -а
оглядач, -ядача
огривок, -вка
огризок, -зка
огріх, -у
огудник, -а
огузок, -зка
одвірок, -рка
одвірочок, -чка
одворот, -а
одговір, -вору
одеколон, -у
одеон, -у
одержувач, -а
одесит, -а
оджилок, -лка
одинак, -а
одиначок, -чка
одинець, -нця
одиночник, -а
одинчик, -а
одновірець, -рця
одногодок, -дка
одногромадник, -а
однодворець, -рця
однодум, -а
однодумець, -мця
однокашник, -а
однокласник, -а
одноклубник, -а
однокурсник, -а
однолітник, -а
одноліток, -тка
однолюб, -а
однолюбець, -бця
одноосібник, -а
одноплеменець, -нця
одноплемінник, -а
однополчанин, -а
односелець, -льця
односельчанин, -а
односільчанин, -а
одностаничник, -а
однострій, -рою
однотомник, -а
однофамілець, -льця
однофамільник, -а
одночлен, -а
одометр, -а
одонтолог, -а
одописець, -сця
одоратор, -а
одуд, -а
одул, -а
одур, -у
одяг, -у
ожеред, -у
ожинник, -у
озадок, -дка
оздоблювач, -а
озеленювач, -а
озноб, -у
озокерит, -у
озон, -у
озонатор, -а
оїдіум, -у
ойкіт, -коту
ойрот, -а
оказіоналізм, -у
окань, -я
океан, -у
океанавт, -а
океанограф, -а
океанолог, -а
окисел, -слу
окислювач, -а
окисник, -а
окіл, околу
окіп, окопу
окіст, окосту
окіт, окоту
оклад, -у
оклик, -у
окозамилювач, -а
околодок, -дку
околот, -у
окомір, -у
окоп, -у
окопець, -пця
окопник, -а
окопчик, -а
окоренок, -нка
окорок, -а
окраєць, -айця
окрайок, -йка
окрайчик, -а
окрик, -у
окріл, -ролу
окріп, -ропу
округ, -у
окруженець, -нця
окружком, -у
оксамит, -у
оксид, -у
оксидатор, -а
оксиліквіт, -у
оксиморон, -а
оксюморон, -а
октаедр, -а
октан, -у
октант, -а
октет, -у
октоїх, -а
октябрист, -а
окулірувальник, -а
окуліст, -а
окультизм, -у
окуляр, -а
окунець, -нця
окунчик, -а
окунь, -я
окупант, -а
оладок, -дка
олеандр, -а
олеїн, -у
олександрит, -у
олень, -я
оленяр, -а
олеонафт, -у
олеум, -у
олівець, -вця
олівін, -у
олівчик, -а
олігарх, -а
олігофрен, -а
олігоцен, -у
олійник, -а
олімпієць, -ійця
олтар, -я
ом, -а
оман, -у
омар, -а
омелюх, -а
омлет, -у
омметр, -а
омнібус, -а
омограф, -а
омонім, -а
омофон, -а
омофор, -а
омуль, -я
омшаник, -аника
онагр, -а
онанізм, -у
онаніст, -а
онікс, -а (окремий кристал) і -у (речовина)
онколог, -а
онколь, -ю
онтогенез, -у
онук, -а
онучкар, -я
онучник, -а
онучок, -чка
ооліт, -у
опаломір, -а
опак, -у
опал, -у (опалення; запал)
опал, -а (окремий кристал) і -у (речовина)
опалубник, -а
опальник, -а
опалювач, -а
опар, -у
опарник, -а
опашень, -шня
опеньок, -нька
оператор, -а
операціоналізм, -у
операціоналіст, -а
операціоніст, -а
опецьок, -цька
опис, -у
описувач, -а
опит, -у
опитувач, -а
опівнічник, -а
опій, -ю (наркотик)
опій, опою (хвороба)
опік, -у
опікун, -а
опір, опору
опіум, -у
опічок, -чка
оплодень, -дня
оплот, -у
оповз, -у
оповзень, -зня
оповідач, -ідача
оповісник, -а
опозиціонер, -а
опозиціоніст, -а
опойок, -йка
ополоник, -а
ополченець, -нця
опонент, -а
опорок, -рка
опорос, -у
опортунізм, -у
опортуніст, -а
опосум, -а
опочинок, -нку
опричник, -а
опришок, -шка
опрісник, -а
опріснок, -а
опріснювач, -а
опрощенець, -нця
оптант, -а
оптик, -а
оптиметр, -а
оптимізатор, -а
оптимізм, -у
оптиміст, -а
оптимум, -у
оптовик, -а
опус, -у
опуст, -у
опух, -у
оракул, -а
орангутанг, -а
оратор, -а
орач, -а
оргазм, -у
орган, -а (частина організму або механізму) і -у (установа; друковане видання; засіб)
орган, -а (музичний інструмент)
організатор, -а
організм, -у
органік, -а
органіст, -а
органоген, -у
органогенез, -у
органоїд, -а
органчик, -а
орден, -а (відзнака; архітектурна композиція) і -у (організація)
орденоносець, -сця
ордер, -а
ординар, -а
ординарець, -рця
ординатор, -а
ординець, -нця
орел, орла
орендар, -я
орендатор, -а
ореол, -а (німб) і -у (в інших значеннях)
оригінал, -у (першотвір) і -а (про людину)
оригінал-макет, -а
орієнталізм, -у
орієнталіст, -а
орієнтир, -а
оркан, -у (циклон)
оркестр, -у
оркестрант, -а
оркестріон, -а
орлан, -а
орлан-білохвіст, орлана-білохвоста
орлик, -а
орловець, -вця
орлон, -у
орляк, -а
орнамент, -у
орнаменталіст, -а
орнаментист, -а
орнітоз, -у
орнітолог, -а
орнітоптер, -а
орогенез, -у
орок, -а
ороч, -а
орочон, -а
орт, -а (вектор) і -у (штольня)
ортодокс, -а
ортоклаз, -у
ортопед, -а
ортопедист, -а
ортоскоп, -а
орудар, орударя
орчик, -а
оршад, -у
осавул, -а
осад, -у (осадок)
осад, -у (поверх; садиба)
осадник, -а
осадок, -дка
осаул, -а
освітлювач, -а
освітянин, -а
освятитель, -я
осеїн, -у
осел, осла
оселедець, -дця
оселедчик, -а
осередок, -дку
осередочок, -чка
осетер, -тра
осетин, -а
осип, -у
оситняг, -у
оситняк, -у
осичник, -у
осичняк, -у
оскал, -у
осквернитель, -я
осколок, -лка
ослаблювач, -а
ослик, -а
ослін, -лона
ослінець, -нця
ослінчик, -а
ослушенець, -нця
ослушпик, -а
ослюк, -а
осман, -а
османець, -нця
осмислювач, -а
осмій, -ю
осмол, -у
осмолювач, -а
основник, -а
основоположник, -а
особень, -бня
особняк, -а
особнячок, -чка
осоїд, -а
осокір, -кора
осокірник, -у
осокорик, -а
осот, -у
оспівувач, -а
ост, -у (схід)
останець, -нця
остарбайтер, -а
остеїт, -у
остень, -я
остеолог, -а
остеомієліт, -у
остзеєць, -ейця
остит, -у
остов, -а
остракізм, -у
острах, -у
острів, -рова
острівець, -вця
острівок, -вка
острів’янин, -а
острішок, -шка
островець, -вця
островок, -вка
остров’янин, -а
острог, -у
острогін, -гону
острожник, -а
острожок, -жка
острокіл, -колу
остружок, -жка
остюк, -а
остючок, -чка
остяк, -а
осуд, -у
осушувальник, -а
осцилограф, -а
осцилоскоп, -а
осцилятор, -а
отаман, -а
отаманівець, -вця
отаманчик, -а
отарник, -а
отвір, -вору
отеплювач, -а
отець, отця і вітця
отит, -у
отіатр, -а
отоскоп, -а
отофон, -а
оточенець, -нця
отрок, -а
отруйник, -а
отруювач, -а
оттоман, -а
отченаш, -а
офікальцит, -у
офіс, -у
офіт, -у
офіцер, -а
офіцерик, -а
офіціал, -а
офіціаліст, -а
офіціант, -а
офіціоз, -у
оформлювач, -а
офорт, -а
офортист, -а
офсайд, -а
офсет, -у
офсетник, -а
офтальмолог, -а
офтальмоскоп, -а
охабень, -бня
охматдит, -у
охолоджувач, -а
охолодник, -а
охоронець, -нця
охоронник, -а
охотник, -а
оцарок, -рку
оцелот, -а
оцет, оцту
оцинковник, -а
оцінник, -а
оцінювач, -а
оцупалок, -лка
оцупок, -пка
оцупочок, -чка
очевидець, -дця
очерет, -у
очисник, -а
очищувач, -а
очіпок, -пка
очіпочок, -чка
очіс, очосу
очкур, -а
очкурець, -рця
очник, -а
ошийник, -а
ошийок, -йка
ошук, -у
ошуканець, -нця
ощипок, -пка

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License