Т

табель, -я
табельник, -а
табес, -у
табір, -бору
таблоїд, -а
табльдот, -у
таборит, -а
табулятор, -а
табун, -а
табунець, -нця
табунник, -а
табунок, -нка
табунчик, -а
табурет, -а
таволжник, -у
тавот, -у
таврит, -у
таврувальник, -а
таган, -а
таганець, -нця
таганок, -нка
тагіліт, -у
таджерит, -у
таджик, -а
таз, -а
тазик, -а
тазок, -зка
тайм, -у
тайм-аут, -у
таймень, -я
таймер, -а
таймирит, -у
тайм-чартер, -у
таймшит, -у
тайник, -а
тайнопис, -у
тайпотрон, -а
тайфун, -у
такелаж, -у
такелажник, -а
такир, -у
таконіт, -у
таксатор, -а
таксиметр, -а
таксис, -у
таксист, -а
таксометр, -а
таксомотор, -а
таксон, -а
таксофон, -а
такт, -у
тактик, -а
тактометр, -а
тал, -у
талабан, -у
таламус, -а
талан, -у
талант, -у (хист) і -а (про людину; грошова одиниця)
талер, -а
талес, -а
талик, -у
талій, -ю
талісман, -а
талмуд, -а
талмудизм, -у
талмудист, -а
талон, -а
талончик, -а
талреп, -а
таль, -я
тальвег, -у
тальк, -у
талькозит, -у
таляр, -а
тамарикс, -у
тамаринд, -у
тамариск, -у
тамбур, -а (приміщення; вишивка)
тамбур, -а (музичний інструмент)
тамбурин, -а
тамбурмажор, -а
тамплієр, -а
тампон, -а
тампонаж, -у
тампончик, -а
тамтам, -а
танатоценоз, -у
танбур, -а
тангенс, -а
тангір, -а
тандем, -а (велосипед; в агрегаті)
тандем, -у (пара, дует)
танець, -нцю
танід, -у
танін, -у
танк, -а
танкер, -а
танкіст, -а
танкодром, -у
танок, -нку
таночок, -чка
тантал, -у
тантризм, -у
тантрист, -а
танцівник, -а
танцмейстер, -а
танцюрист, -а
танчик, -а
тапер, -а
тапір, -а
тапчан, -а
тапчанчик, -а
таран, -а
тарантас, -а
тарантул, -а
тарарам, -у
тарахкіт, -коту
тарбаган, -а
тарган, -а
тарганець, -нця
тариф, -у
тарифікатор, -а
таркач, -а
тарлатан, -у
тарпан, -а
тартак, -а
тарган, -у
тартар, -у
тархан, -а
тархун, -у
татарин, -а
татарник, -у
татуаж, -у
татусь, -я
тать, -я
тау-сагиз, -у
тахеометр, -а
тахігенез, -у
тахіграф, -а
тахіметр, -а
тахометр, -а
тацет, -а
ташизм, -у
тваринник, -а
твел, -а
твердозем, -у
твердомір, -а
твин, -у
твід, -у
твіндек, -а
твір, твору
твіст, -у
твістор, -а
творець, -рця
творитель, -я
театр, -у
театрал, -а
театрик, -а
театрознавець, -вця
театроман, -а
тевтон, -а
тезаурус, -а
тезис, -у
теїзм, -у
теїн, -у
теїст, -а
текс, -а
тексопринт, -а
текст, -у
текстиль, -ю
текстовініт, -у
текстоліт, -у
текстолог, -а
тектонізм, -у
тектоніт, -у
тектор, -а
телевізійник, -а
телевізор, -а
телеграф, -у
телеграфіст, -а
телекінез, -у
телекс, -а
телеметр, -а
телеметрист, -а
теленомус, -а
телеозавр, -а
телепат, -а
телепень, -пня
телескоп, -а
телетайп, -а
телетайпіст, -а
телефакс, -у
телефон, -у (зв’язок) і -а (апарат)
телефоніст, -а
телур, -у
телурій, -я
тельбух, -а
тельфер, -а
телятник, -а
тематизм, -у
тембр, -у
темляк, -а
темник, -а (збірник тем; татарський воєначальник)
темник, темника (зимівник)
темп, -у
темперамент, -у
тенакль, -я
тендер, -а
тенетник, -а
тензиметр, -а
тензіометр, -а
тензометр, -а
тензор, -а
теніс, -у
тенісист, -а
тенор, -а
тент, -у
тенькіт, -коту
теодоліт, -а
теолог, -а
теоретик, -а
теософ, -а
теплець, -ю
тепловій, -ю
тепловоз, -а
теплолюб, -а
тепломір, -а
теплохід, -хода
тепляк, -а
терабайт, -а
теразит, -у
терапевт, -а
терарій, -ю
тераріум, -у
тератолог, -а
тербій, -ю
терем, -а
теремок, -мка
терен, -рну (рослина)
терен, -у (місцевість; основа)
теренець, -нцю
теренкур, -у
тер’єр, -а
терикон, -а
терилен, -у
теріолог, -а
терм, -у
термідор, -а
термін, -а (слово) і -у (строк)
термінал, -а
термінатор, -а
термінізм, -у
термінолог, -а
термістор, -а
терміт, -а (комаха) і -у (речовина)
термітник, -а
термограф, -а
термоелектор, -а
термозит, -у
термометр, -а
термос, -а
термоскоп, -а
термостат, -а
термофіл, -а
термофоб, -а
термофор, -а
терн, -у
терник, -у
тернок, -ренку
тернослив, -а
терняк, -а (птах) і -у (чагарник)
терор, -у
тероризм, -у
терорист, -а
терпен, -у
терпентин, -у
терпець, -пцю
терпін, -у
терпуг, -а
терпужок, -жка
терцет, -у (ансамбль; музичний твір) і -а (строфа)
тес, -у
тесак, -а
тесляр, -а
тест, -у
тестамент, -у
тестер, -а
тестит, -у
тесть, -я
тетанус, -у
тетервак, -а
тетерев, -а
тетерев’ятник, -а
тетерук, -а
тетерюк, -а
тетрагон, -а
тетраедр, -а
тетраедрит, -у
тетралін, -у
тетраметр, -а
тетрарх, -а
тетрил, -у
тетрод, -а
теург, -а
теф, -у
тефлон, -у
технар, -я
технецій, -ю
технік, -а
технікум, -у
техніцизм, -у
техніцист, -а
техногенез, -у
технократ, -а
технократизм, -у
технолог, -а
технополіс, -у
техред, -а
тибар, -у
тибель, -бля
тибон, -у
тивун, -а
тигель, -гля
тиглик, -а
тигр, -а
тигролов, -а
тидол, -у
тиждень, -жня
тижневик, -а
тик, -а (одне дерево) і -у (матеріал; хвороба)
тикер, -а
тил, -у
тилантин, -у
тиманіт, -у
тимберс, -а
тимол, -у
тимпан, -а
тимпаніт, -у
тимус, -а
тин, -у
тинейджер, -а
тинок, -нка
тинтометр, -а
тиньк, -у
тип, -у (зразок, образ тощо) і -а (про людину)
типаж, -у
типець, типця
типікон, -а
типометр, -а
типчак, -а
тир, -у
тираж, -у
тиран, -а
тираноборець, -рця
тиранозавр, -а
тиратрон, -а
тиристор, -а
тирит, -у
тирлич, -у
тирозин, -у
тироксин, -у
тирс, -а
тирч, -а
тис, -а (одне дерево) і -у (деревина)
тиск, -у
тисячник, -а
титан, -а (велетень; кип’ятильник) і -у (хімічний елемент)
титаніт, -у
титар, -я
титестер, -а
титр, -у
титул, -у
тиф, -у
тифліт, -у
тифоїд, -у
тихохід, -хода
тіамін, -у
тік, току
тілоріз, -а
тільник, -а
тінник, -а
тіньолюб, -а
тіньочок, -чку
тіокол, -у
тіол, -у
тіоніл, -у
тіофос, -у
тіпун, -а
тістоміс, -а
тістороб, -а
тіун, -а
тічок, -чка
ткач, -а
тлін, -у
тлум, -у
тлумак, -а
тлумач, -а
тлумачок, -чка
тмин, -у
товар, -у
товариш, -а
товарняк, -а
товарнячок, -чка
товарознавець, -вця
товкач, -а
товкачик, -а
товмач, -а
товстомір, -а
товстосум, -а
товстун, -а
товченик, -а
товчок, -чка
товщ, -у
той, -ю
тойтер’єр, -а
токай, -ю
токан, -у
токар, -я
токолог, -а
токсикоз, -у
токсиколог, -а
токсикоман, -а
токсин, -у
тол, -у
толай, -я
толінг, -у
толк, -у
толуїдин, -у
толуол, -у
толь, -ю
том, -у
томагавк, -а
томат, -а (рослина) і -у (сік, приправа)
томбуй, -я
томик, -а
томізм, -у
томограф, -а
томпак, -у
тон, -у
тоналіт, -у
тонваген, -а
тонзиліт, -у
тонік, -у
тонконіг, -нога
тонкопряд, -а
тонмейстер, -а
тоннаж, -у
тонометр, -а
тонус, -у
топ, -а
топаз, -а (окремий кристал) і -у (речовина)
топенант, -а
топінамбур, -а
топлес, -а
топляк, -а
топограф, -а
тополог, -а
топольник, -у
топонім, -а
топсель, -я
топчак, -а
топчій, -я
топшур, -а
тор, -а (фігура) і -у (колія)
торакоскоп, -а
торакс, -а
торбаз, -а
торбан, -а
торботряс, -а
торбохват, -а
торбук, -а
торг, -у
торгаш, -а
торгівець, -вця
торговельник, -а
торговець, -вця
торгпред, -а
тореадор, -а
торець, -рця (брусок; поперечний зріз) і -рцю (бруківка)
торжок, -жка
торит, -у
торіаніт, -у
торій, -ю
торкрет, -у
тороїд, -а
торос, -а
торпедоносець, -сця
торс, -а
торт, -а
тортик, -а
торф, -у
торфолеум, -у
торфоріз, -а
торфосос, -а
торчок, -чка
торшер, -а
торшон, -у
тост, -у (промова) і -а (з хліба)
тостер, -а
тоталізатор, -а
тоталітаризм, -у
тотем, -а
тотемізм, -у
тохар, -а
точильник, -а
точок, -чка
травень, -вня
траверз, -у
траверс, -у
травертин, -у
травматизм, -у
травматолог, -а
травник, -а (гербарій; лікарський довідник; птах)
травник, -а (лікар; заросле травою місце) і -у (настоянка)
травничок, -чка
травоїд, -а
травостій, -тою
трагізм, -у
трагік, -а
традиціоналізм, -у
традиціоналіст, -а
трайлер, -а
трак, -а
тракт, -у
трактат, -у
трактир, -у
трактор, -а
тракторець, -рця
тракторист, -а
трал, -а
тралер, -а
тралмейстер, -а
тральщик, -а
трамбак, -а
трамвай, -я
трамвайник, -а
трамвайчик, -а
трамонтан, -у
трамплін, -а
травень, -нця
транзистор, -а
транзит, -у
транквілізатор, -а
транс, -у
трансбордер, -а
трансвертер, -а
трансвестизм, -у
трансвестит, -а
трансдуктор, -а
транслятор, -а
трансмітер, -а
транспарант, -а
трансплантат, -а
транспозитор, -а
транспорт, -у (засоби пересування)
транспорт, -у (у бухгалтерії)
транспортер, -а
транспортир, -а
транспортник, -а
трансп’ютер, -а
транссексуал, -а
транссексуалізм, -у
транссудат, -у
трансфекар, -а
трансфер, -у
трансферт, -у
трансформатор, -а
трансформізм, -у
трансценденталізм, -у
трансценденталіст, -а
транш, -у
трап, -а (сходи; резервуар тощо) і -у (порода)
трапер, -а
трапецоедр, -а
трапецоїд, -а
трапик, -а
трапунок, -нку
трас, -у
трасант, -а
трасат, -а
траст, -у
траулер, -а
траур, -у
трафарет, -у
трахеїт, -у
трахеомікоз, -у
трахіт, -у
трач, -а
требник, -а
тред-юніон, -у
трейдер, -а
трейлер, -а
трек, -у
трельяж, -а
тремоліт, -у
тремор, -у
трен, -а
тренаж, -у
тренажер, -а
тренд, -у
тренер, -а
трензель, -я
тренінг, -у
тренчик, -а
трепан, -а
трепанг, -а
трепел, -у
трепет, -у
трепіт, -поту
трест, -у
третяк, -а
третячок, -чка
треф, -у
трешкоут, -а
триб, -а (шестірня) і -у (хід, порядок)
трибрахій, -я
трибун, -а
трибунал, -у
тригер, -а
тригліф, -а
тригранник, -а
тридиміт, -у
тризвук, -у
тризм, -у
тризуб, -а
тризубець, -бця
трикирій, -я
трикотаж, -у
трикотин, -у
триктрак, -у
трикутник, -а
трикутничок, -чка
трилер, -у
трилисник, -а
триліток, -тка
трилобіт, -а
трильйон, -а
тримаран, -а
тримач, -а
тример, -а
триместр, -а
триметр, -а
тримінг, -у
триніг, -нога
триніжок, -жка
трином, -а
трип, -у
трипаносомоз, -у
трипер, -у
триплан, -а
триплекс, -у (тришарове скло; процес) і -а (в інших значеннях)
триплет, -у (комплект із трьох частин; удар у більярді) і -а (третій примірник рідкісної речі)
триплоїд, -а
трипс, -а
трипсин, -у
триптих, -а
триптофан, -у
трисвічник, -а
трисель, -я
тритій, -ю
тритомник, -а
тритон, -а
трифтонг, -а
трихінельоз, -у
трихіноз, -у
трихомоноз, -у
тричлен, -а
трищетинник, -а
тріангулятор, -а
тріас, -у
тріедр, -а
трієр, -а
трійник, -а
тріод, -а
тріолет, -а
тріск, -у
тріскіт, -коту
тріскун, -а
тріскунець, -нця
тріумвір, -а
тріумвірат, -у
тріумф, -у
тріумфатор, -а
троакар, -а
трог, -у
троглодит, -а
тролей, -я
тролейбус, -а
тролейвоз, -а
тролейкар, -а
троль, -я
тромаліт, -у
тромб, -у
тромбін, -у
тромбоз, -у
тромбон, -а
тромбоцит, -а
тромбоцитоз, -у
тромп, -а
трон, -у
троп, -а (образний вислів) і -у (алюр)
тропак, -а
тропар, -я
тропізм, -у
тропік, -а
трос, -а
тросик, -а
тростит, -у
трот, -у
тротил, -у
тротуар, -у
тротуарик, -а
трофей, -я
трохей, -я
трояк, -а
троян, -а
трубадур, -а
трубач, -а
трубковерт, -а
трубкозуб, -а
трубконіс, -носа
трубовоз, -а
трубоклад, -а
трубопровід, -оводу
труборіз, -а
трубостав, -а
трувер, -а
труд, -а
трудар, -я
трудівник, -а
трудовик, -а
трудолюб, -а
трунар, -я
трунок, -нку (напій, відвар; отрута) і -нка (шлунок)
труночок, -чку
труп, -а (мертве тіло) і -у (збірне)
трупик, -а
трус, -у ( трясіння; метушня; обшук)
трусик, -а
трусок, -ску
трут, -а (гриб) і -а (трутень)
трутень, -тня
трутовик, -а
трухляк, -а
трюїзм, -у
трюк, -у
трюкач, -а
трюм, -у
трюфель, -я
трясихвіст, -воста
тряскіт, -коту
трясун, -а
туалет, -у
туальденор, -у
тубазид, -у
туберкулін, -у
туберкульоз, -у
тубілець, -льця
тубофон, -а
тубус, -а
тугодум, -а
тугрик, -а
туєр, -а
туз, туза (карта; про людину) і туза (шлюпка)
тузінь, -я
тузлук, -у
тук, -у
тукан, -а
тулій, -ю
тулуб, -а
тулубець, -бця
тулуз, -а
тулумбас, -а
тулун, -а
тулярин, -у
тумак, -а
туман, -у (атмосферне явище) і -а (монета)
туманець, -нцю
туманограф, -а
тумблер, -а
тунг, -а
тунель, -ю
тунець, -нця
тунцелов, -а
тупак, -а
тупик, -а (птах)
тупик, -а (колія)
тупіт, -поту
туподум, -а
тупчак, -а
тур, -а (тварина) і -у (період, етап тощо)
тураніт, -у
турач, -а
турбовоз, -а
турбоплав, -а
турбохід, -хода
тургор, -у
туризм, -у
турист, -а
туркіт, -кота (голуб) і -коту (туркання)
туркмен, -а
туркус, -у
турмалін, -у
турман, -а
турнепс, -у
турнік, -а
турнікет, -а
турнір, -у
турнюр, -а
турок, -рка
турпан, -а
турсук, -а
турун, -а
турухтан, -а
тусан, -а
туск, -у
тусок, -ску
тустеп, -у
туф, -у
туфіт, -у
туш, -у (музичне привітання; ненавмисне торкання до шару в більярді)
тушканчик, -а
тхір, тхора
тхорик, -а
тюбик, -а
тюбінг, -а
тюг, -у
тюк, -а
тюлень, -я
тюль, -ю
тюльпан, -а
тюнер, -а
тюрбан, -а
тюркізм, -у
тюрколог, -а
тютюн, -у
тютюнець, -нцю
тюхтій, -я
тючок, -чка
тягар, -я
тягарець, -рця
тягач, -а
тягомір, -а
тяж, -а
тямок, -мку

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License