У

уайт-спірит, -у
уанстеп, -у
убивець, -вця
убір, убору
уболівальник, -а
убрус, -а
увал, -у
увар, -у
уваровіт, -у
уварювач, -а
увивач, -а
увід, уводу
увіз, увозу
угадник, -а
угадчик, -а
угар, -у
угин, -у
угноювач, -а
угодник, -а
угодовець, -вця
угорець, -рця
удав, -а
удар, -у
ударник, -а
удівець, -вця
удій, удою
уділ, -у
удобрювач, -а
удовець, удівця
удосконалювач, -а
ужин, -у
ужинок, -нку
ужиток, -тку
узбек, -а
узвар, -у
узварець, -рцю
узвіз, -возу
узгірок, -рка
узлісок, -ску
узор, -у
узорець, -рцю
узурпатор, -а
узус, -у
узуфрукт, -у
узяток, -тку
уїк-енд, -у
укажчик, -а
указ, -у
укіс, укосу
укісник, -а
уклад, -у
укладальник, -а
укладач, -а
уклін, -лону (поклін)
уклон, -у (похила поверхня)
уклономір, -а
укол, -у
укоханець, -нця
українець, -нця
українізм, -у
україніст, -а
укривальник, -а
укріп, -ропу
укус, -у
уламок, -мка
уламочок, -чка
улан, -а
улар, -а
улаштовувач, -а
улов, -у
уловлювач, -а
улус, -у
ульманіт, -у
ультиматизм, -у
ультиматист, -а
ультиматум, -у
ультрамарин, -у
ультрамонтан, -а
ультрафіолет, -у
улюбленець, -нця
улюбленик, -а
ум, -а
умивальник, -а
умисел, -слу
умілець, -льця
уміст, -у
умлаут, -а
умляут, -а
умовивід, -воду
умовляльник, -а
умогляд, -у
умолот, -у
умонастрій, -рою
умформер, -а
унанімізм, -у
унаніміст, -а
ундевіт, -у
уніат, -а
універмаг, -у
універсал, -а (про людину; інструмент) і -у (указ)
універсалізм, -у
універсаліст, -а
універсам, -у
університант, -а
університет, -у
універсум, -у
унікат, -у
унікум, -у
уніон, -у
уніонізм, -у
уніоніст, -а
унісон, -у
унітаз, -а
унітаризм, -у
унітарій, -я
уніфікатор, -а
уніформіст, -а
унт, -а
унтер, -а
унтер-офіцер, -а
унтертон, -у
унук, -а
унучок, -чка
упадок, -дку
упин, -у
упир, -я
уповільнювач, -а
упокій, -кою
упор, -а (предмет; місце) і -у (дія)
упорядник, -а
управитель, -я
управлінець, -нця
ураган, -у
ураганомір, -а
ураліт, -у
уран, -у
уранат, -у
ураніл, -у
уранініт, -у
ураніт, -у
ураноскоп, -а
урат, -у
урацил, -у
урбанізм, -у
урбаніст, -а
уретан, -у
уретрит, -у
уретроскоп, -а
уривок, -вка
уривочок, -чка
урильник, -а
урізок, -зка
уробілін, -у
уродан, -у
уродженець, -нця
урожай, -ю
урок, -у
уролог, -а
урометр, -а
уротропін, -у
урум, -а
урюк, -у
уряд, -у
урядник, -а
урядовець, -вця
Уседержитель, -я
усезнавець, -вця
усесвіт, -у
усиновитель, -я
усмиритель, -я
усміх, -у
усмоктувач, -а
усобник, -а
успіх, -у
устав, -у
установник, -а
усташ, -а
устрій, -рою
уступ, -у
уступомір, -а
усюдихід, -хода
утвір, -вору
утворювач, -а
утеплювач, -а
утилізатор, -а
утилітаризм, -у
утилітарист, -а
утиль, -ю
утинок, -нка
утиск, -у
утискувач, -а
утисник, -а
утихомирювач, -а
утік, утоку
утікач, -а
утілювач, -а
утірник, -а
утішник, -а
уток, -у
утопізм, -у
утопіст, -а
утопленик, -а
уторник, -а
утраквіст, -а
утриманець, -нця
утримувач, -а
утюг, -а
утюжильник, -а
утюжник, -а
утюжок, -жка
уфолог, -а
ухил, -у
ухильник, -а
ухналь, -я
учасник, -а
учень, учня
учинок, -нку
учитель, -я
учком, -у
ушивальник, -а
ушивач, -а
ушкал, -а
ушкуй, -я
ушкуйник, -а
ущерб, -у (положення Місяця)
ущільнювач, -а

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License