З

забавник, -а
забайкалець, -льця
забережень, -жня
забіг, -у
забій, -бою
забійник, -а
забір, -бору
забобон, -у
забобонник, -а
заболонник, -а
забрід, -роду
забруднювач, -а
забудовник, -а
забуток, -тку
зав, -а
завал, -у
завантажник, -а
завантажувач, -а
завгар, -а
завгосп, -а
завданок, -нку
завдаток, -тку
завертень, -тня
завершувач, -а
завзятець, -тця
завиванець, -нця
завидник, -а
завиток, завитка
завід, -воду (виття, голосіння)
завід, -воду (звичай)
завідувач, -а
завіз, -возу
завій, -вою
завіритель, -я
завіт, -у
завком, -у
завлаб, -а
завліт, -а
завмаг, -а
завод, -у
завод-автомат, заводу-автомату
завод-втуз, заводу-втузу
заводій, -я
заводчик, -а
завойовник, -а
заворг, -а
заворот, -у
завпед, -а
завсідник, -а
завулок, -лка
завулочок, -чка
завуч, -а
зав’язок, -зку
загад, -у
загал, -у
загальник, -а
загар, -у
загарбник, -а
загвіздок, -дка
загин, -у
загін, -гону
загінець, -інця
загінчик, -а
заглибник, -а
загнітник, -а
заголовок, -вка
загонич, -а
загороджувач, -а
загородок, -дка
загортач, -а
загорток, -тка
заготівельник, -а
заготівник, -а
заготовник, -а
загребець, -бця
загривок, -вка
загрібальник, -а
загс (ЗАГС), -у
загул, -у
загуменок, -нку
загумінок, -нку
загусник, -а
зад, -у
задаток, -тку
задачник, -а
задвірок, -рка
задерій, -я
заділ, -у
задник, -а
задок, -дка
задрипанець, -нця
задум, -у
задунаєць, -айця
заєць, зайця
заживок, -вку
зажин, -у
зажинок, -нку
зажиток, -тку
заздрісник, -а
заземлювач, -а
зазимок, -мку
зазор, -у
зазубень, -бня
заїдок, -дку
заїзд, -у
заїрець, -рця
займенник, -а
зайчик, -а
закаблук, -а
закаблучок, -чка
заказник, -азника
закалець, -льцю
закамарок, -рка
закапелок, -лка
закапелочок, -чка
закарваш, -а
закарпатець, -тця
закид, -у
закис, -у
заклад, -у (установа)
заклад, -у (парі, застава)
закладних, -а
заклепник, -а
заклик, -у
заклинатель, -я
заклинач, -а
заклинок, -нка
заков, -у
заколесник, -а
заколот, -у
заколотник, -а
закомірок, -рка
закомірочок, -чка
закоморок, -рка
закоморочок, -чка
закон, -у
законник, -а
законодавець, -вця
законознавець, -вця
закоперщик, -а
закордон, -у
закот, -а
закрайок, -йка
закрилок, -лка
закрій, -рою
закрійник, -а
закріп, -репа
закріплювач, -а
закрут, -у
закрутень, -тня
закруток, -тка
закуп, -а (селянин)
закупник, -а
закупорювач, -а
закут, -а
закутень, -тня
закуток, -тка
закуточок, -чка
зал, -у
заливальник, -а
зализень, -зня
залицяльник, -а
залишок, -шку
залізничник, -а
залізняк, -а (рак; торговець залізом; ливарник; казан) і -у (мінерал; цегла; рослина)
залік, -у
заліт, -льоту
заложник, -а
залом, -у
залп, -у
зальотник, -а
зам, -а
замах, -у
замбієць, -ійця
замет, -у
замикач, -а
замисел, -слу
замінник, -а
замінювач, -а
замір, -у (задум)
замір, -у (замірювання)
замірок, -рка
заміс, -у
замісник, -а
замітальник, -а
замітач, -а
замовець, -вця
замовник, -а
замок, -мку (будівля)
замок, -мка (пристрій для замикання, з’єднання; у зброї)
замор, -у
заморозок, -зку
замочок, -чка
замполіт, -а
занепад, -у
занепадник, -а
занепадок, -дку
заніз, -ноза
заочник, -а
запал, -у (збудження, напруження)
запал, -у (запальник; хвороба)
запальник, -а
запарник, -а
запис, -у
запасник, -а
запах, -у
запашок, -шку
запильник, -а
запилювач, -а
запис, -у
записник, -а
записничок, -чка
записувач, -а
запит, -у
запитальник, -а
запитувач, -а
запій, -пою
запіл, -полу
запір, -пору
запічок, -чка
заплав, -у
заплив, -у
запліднювач, -а
запобіжник, -а
заповідач, -ідача
заповідник, -а
заповіт, -у
заповнювач, -а
запор, -у
запоріжець, -жця
запорожець, -жця
запорток, -тка
запоручник, -а
запотиличник, -а
запоясник, -а
заправник, -а
запридух, -у
запродаж, -у
запроданець, -нця
запряг, -у
запуск, -у
запуст, -у
зап’ясток, -тка
зарибок, -бка (мальки)
зарин, -у
зарібник, -а
зарібок, -бку (заробіток)
заріз, -у
зарік, -року
заріст, -росту
зарічанин, -а
зарічок, -чка
заробіток, -тку
заробітчанин, -а
заробок, -бку
зародок, -дка
зарозумілець, -ільця
зарок, -у
заросток, -тку
заруб, -у
зарубник, -а
зарукавок, -вка
заручник, -а
заряд, -у
зарятунок, -нку
засипальник, -а
засіб, -собу
засів, -у
засівальник, -а
засідатель, -я
засік, -у
засіл, -солу
заскок, -у
засланець, -нця
заслін, -лону
заслон, -у
засмічувач, -а
засновник, -а
засновок, -вку
засолювач, -а
заспинник, -а
заспів, -у
заспівач, -а
заспівувач, -а
заспокійник, -а
заспокоювач, -а
заставник, -а
застил, -у
застій, -тою
засторонок, -нка
застрільник, -а
заструг, -а (шерхебель)
заструг, -у (замет)
заступ, -а
заступник, -а
засув, -а
затакт, -у
затвірник, -а
затвор, -а
затворник, -а
затильник, -а
затиральник, -а
затиск, -у
затискач, -а
затискувач, -а
затишок, -шку
затінок, -нку
затір, -тору
затон, -у
затор, -у
заточувальник, -а
затягач, -а
заум, -у
захват, -у (внутрішнє піднесення, напруження)
захват, -а (пристрій) і -у (дія; відстань між крайніми точками)
захисник, -а
захист, -у
захисток, -тку
захід (Захід), -ходу (сторона світу; організована дія; засіб)
захід, заходу (спуск небесного світила за обрій; межа, І кінець)
західник, -а
західник, -а
захланник, -а
захоплювач, -а
захребетник, -а
зачиток, -тка (зародок; рудимент) і -тку (перший прояв)
зачин, -у
зачинатель, -я
зачіп, -чепа
зачіплювач, -а
зачіс, -чосу
зашийник, -а
зашийок, -йка
зашморг, -у
защемлювач, -а
заявник, -а
збагачувальник, -а
збагачувач, -а
зберігач, -а
збиральник, -а
збирач, -а
збитенник, -а
збитень, -тню
збиток, -тку
збиточник, -а
збитошник, -а
збіг, -у
збій, збою
збільшувач, -а
збір, збору
збірник, -а
збірничок, -чка
зблиск, -у
зборонець, -нця
зброєносець, -сця
зброяр, -а
збувальник, -а
збуджувач, -а
збудник, -а
збут, -у
звабник, -а
звал, -у
зварник, -а
зварювач, -а
зведенюк, -а
звеличник, -а
зверхник, -а
звив, -у
звис, -у
звиток, -тка
звитяжець, -жця
звих, -у
звичай, -ю
звід, зводу
звідник, -а
звіздар, -я
звіздонос, -а
звій, звою
звір, -а (тварина) і звору (яр)
звіринець, -нцю
звірівник, -а
звірник, -а
звіробій, -боя (мисливець) і -бою (рослина)
звіробійник, -а
звірок, -рка
звіролов, -а
звістун, -а
звіт, -у
зволожувач, -а
зворот, -у
звук, -а (музичний; елемент мови) і -у (в інших значеннях)
звуковик, -а
звукопис, -у
зв’язківець, -вця
зв’язок, -зку
згад, -у
згар, -у
згарок, -рка
згин, -у
згинач, -а
згін, згону
згінник, -а
згірок, -рка
згірочок, -чка
зговір, -вору
згорток, -тка
згорточок, -чка
згрібальник, -а
згубник, -а
згук, -у
згусток, -тку
згущувач, -а
здавач, -а
здвиг, -у
здиральник, -а
здирач, -а
здирник, -а
здирок, -рка
здійснювач, -а
здір, здору
здобичник, -а
здобуток, -тку
здовжувач, -а
здогад, -у
здольник, -а
здольщик, -а
здоровань, -я
здоров’як, -а
здохляк, -а
здрібнювач, -а
зеландець, -дця
зеленець, -нця
зеленяк, -а
зеленяр, -а
земець, -мця
землевоз, -а
землезнавець, -вця
землекоп, -а
землемір, -а
землепроходець, -хідця
землероб, -а
землесос, -а
землетрус, -у
земляк, -а
землянин, -а
землячок, -чка
зензубель, -я
зеніт, -у
зенітник, -а
зеніт-телескоп, -а
зенкер, -а
зерновик, -а
зерновоз, -а
зерноїд, -а
зет, -а
зефір, -у
з’єднувач, -а
зигзаг, -а
зиґзаґ, -а
зиз, -у
зик, -а (виступи й заглибини) і -у (крик)
зимівник, -а (людина)
зимівник, -а (приміщення)
зимовик, -а
зимовник, -а
зимородок, -дка
зимувальник, -а
зирянин, -а
зиск, -у
зів, -а
зівок, -вка
зільник, -а
зільничок, -чка
зімбабвієць, -ійця
зір, зору
зірочник, -а
зіс, -а
зіскок, -у
з’їзд, -у
зйомник, -а
злак, -у
злам, -у
златоглав, -у
златоуст, -а
злет, -у
злив, -у
зливальник, -а
зливник, -а
зливок, -вка
злидар, -я
злидень, -дня
злидняк, -а
злиток, -тка
зліпок, -пка
зліт, зльоту і злету
злобитель, -я
зловмисник, -а
злодій, -я
злодійчук, -а
злозичливець, -вця
злом, -у
зломник, -а
злотник, -а
злотоглав, -у
злотопогонник, -а
злочин, -у
злочинець, -нця
злочинник, -а
змагальник, -а
змагун, -а
змах, -у
зменшувач, -а
змив, -у
змивач, -а
змилок, -лка
змієборець, -рця
змієголов, -а
змієголовник, -у
змієїд, -а
змієлов, -а
змій, -я
змійовик, -а (труба) і -у (мінерал)
змінник, -а
зміновіхівець, -вця
зміст, -у
змішувач, -а
змовник, -а
зморшок, -шка
змотувач, -а
знавець, -вця
знайомець, -мця
знак, -а (позначка, марка, сигнал; літера, значок) і знаку (прикмета; слід, відбиток)
знаменник, -а
знатник, знатника
знахар, -я
значківець, -вця
значок, -чка
зневажальник, -а
зневажник, -а
знежирювач, -а
знищувач, -а
знімач, -а
знімок, -мка
зніт, -у
знос, -у
зносок, -ска
зоб, -а
зображувач, -а
зограф, -а
зодіак, -у
зозуленець, -нцю
зоїл, -а
зойк, -у
золійник, -а
золільник, -а
золотар, -я
золотильник, -а
золотник, -а
золотогуз, -а
золотопогонник, -а
золототисячник, -у
золотушник, -у
золь, -ю
зольник, -а (курганоподібний насип)
зольник, -а (піддувало)
зонд, -а
зондаж, -у
зонт, -а
зонтик, -а
зоолог, -а
зооморфізм, -у
зореліт, -льота
зорепад, -у
зореплавець, -вця
зороастризм, -у
зошит, -а
зошиток, -тка
зрадливець, -вця
зрадник, -а
зразок, -зка
зразочок, -чка
зрив, -у
зріз, -у
зрізок, -зка
зрізувач, -а
зріст, зросту
зросток, -тка
зрошувач, -а
зруб, -у
зсипальник, -а
зсідок, -дка
зсік, -у
зсув, -у
зсукувальник, -а
зуав, -а
зуб, -а
зубець, -бця
зубик, -а
зубник, -а
зубодер, -а
зубок, -бка
зубоскал, -а
зубр, -а
зубрій, -я
зубчик, -а
зулус, -а
зумер, -а
зумпф, -а
зурнач, -а
зурніст, -а
зух, -а
зухвалець, -льця
зцілитель, -я
зцілювач, -а
зчал, -у
зчалок, -лка
зчеп, -у
зчитувач, -а
зчіплювач, -а
зчіс, зчосу
зшивальник, -а
зшиток, -тка
зшиточок, -чка
зюйд, -у
зюйд-вест, -у
зюйд-ост, -у
зяб, -у
зяблик, -а
зять, -я
зятьок, -тька

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License